Betydning av tallene på discene


Disc golf-produsenter har utviklet et tallbasert rangeringssystem med fire segmenter for å beskrive den aerodynamiske ytelsen til en disc. Men hva innebærer egentlig disse tallene og deres betydning for spillet?


Egenskapene til en disk når den flyr er inndelt i fire kategorier: Hastighet, glide, turn og fade. Selv om alle diskprodusenter bruker de samme kategoriene og tallene, betyr det ikke nødvendigvis at en disk med nøyaktig samme rangering fra to forskjellige produsenter vil fly på samme måte. Imidlertid gir disse tallene et utgangspunkt for å sammenligne ulike disker og forstå deres generelle flyveegenskaper.Speed 

Hastighet er et mål på hvor raskt en disk beveger seg gjennom luften. Skalaen for hastighet strekker seg fra 1 til 15, der 15 representerer den raskeste disken. Men betyr det at en speed 15-disk alltid vil fly lengst? Nei, det er ikke nødvendigvis tilfellet. En høyere hastighet krever også et kraftigere kast, slik at disken får tilstrekkelig kraft og "speed" når den slippes ut fra kasterens arm. Hvis man ikke klarer å generere nok kraft i kastet, vil diskens flyegenskaper endres dramatisk. Det kan faktisk være mulig å kaste betydelig lengre med en speed 7-disk sammenlignet med en speed 14-disk. Derfor anbefales det at nybegynnere starter med en lavere hastighet, mens maksimal hastighet kun anbefales for erfarne spillere med mye kraft i kastene sine.


Glide

Glide er et mål på hvor godt en disk kan "seile" gjennom luften under seg. En disk med høy glide egner seg spesielt godt for nybegynnere, da denne egenskapen kan hjelpe med å forlenge kastene. Skalaen for glide strekker seg fra 1 til 7, der 7 representerer maksimal glide.


Turn

Turn er et tall som representerer graden av vridning eller sving en disk vil ha i retningen av sin rotasjon. For eksempel, når en høyrehendt person kaster en disk med backhand, vil diskens rotasjon være med klokken og den vil derfor tendere til å svinge mot høyre før den til slutt mister rotasjon og fart, og begynner å "fade" i motsatt retning av rotasjonen. Dette betyr at for en høyrehendt person som kaster backhand, vil disken avslutte med en venstresving. Typiske tall som brukes for turn spenner vanligvis fra -4 til 1, der -4 indikerer maksimal vridning og ofte omtales som "flippy". En disk med turn 1 vil derimot være mer overstabil, noe som betyr at den har mindre tendens til å vri seg med rotasjonen og heller vil begynne å "fade" tidligere.


Fade

Fade er en verdi som diskprodusenter bruker for å beskrive hvor mye og hvor raskt en disk vil vende i motsatt retning av sin rotasjon. En disk med høy fade vil være mer stabil og vil raskere begynne å falle mot bakken. På den andre siden vil en disk med lav fade ofte være "nøytral" eller "understabil", og vil ikke vende like mye mot slutten av sin flyging. Fade-verdiene varierer vanligvis fra 0 til 4.


Stability

Stabilitet er en viktig egenskap som tar hensyn til både Turn og Fade når man vurderer en disk. Stabiliteten til en disk kan beregnes ved å legge sammen tallverdiene for Turn og Fade (Stabilitet = Turn + Fade). Dette gir en indikasjon på diskens samlede flymønster. Stabiliteten kan deles inn i tre hovedkategorier, avhengig av den samlede verdien. Disker med en samlet stabilitet på -1 eller mindre anses som understabile eller "flippy". Disker med en samlet stabilitet på 0 betraktes som stabile eller nøytrale. Disker med en samlet stabilitet på 1 eller høyere er kjent som overstabile eller superstabile. For høyrehendte kastere vil en understabil disk tendere til å vende og svinge mot høyre, en nøytral disk vil ha en relativt rett flybane, og en overstabil disk vil tendere til å vende og svinge mot venstre (se illustrasjonen nedenfor). Det er viktig å merke seg at det er også andre faktorer som kan påvirke en disks stabilitet, for eksempel kasteteknikk og hastighet.