Mizuno Custom FittingVi tilbyr custom fitting gjennom PGA trener Pål Rune Kristoffersen sitt Mizuno sving DNA studio i Kvinesdal. Her måler han helt nøyaktig hvilket skaft som passer for deg. 3D-systemet velger 3 anbefalte skaft (75 tilgjengelige skaft) ut ifra mange viktige faktorer i svingen:

  • Køllehastighet
  • Svingtempo
  • Lie angle
  • Kick angle
  • Release Factor

Book din spesialtilpassing nå! Det koster kr 600,- (ca 60 min.) som blir refundert om du kjøper jernsett av oss.

Her tilpasser han også Mizuno sine nye drivere, wooder og wedger.For booking:

Mail: [email protected]

evnt kontakt oss på https://www.facebook.com/Golfkongen


(Grep og skaft følger med fra 0,- og kan ikke kjøpes separat)

Lengder/Svingvekt for de fleste jernmodeller 

Mizuno tilbyr lettere vekthoder som kan brukes til å holde svingvekten til en standard balanse for køllelengder opptil +1/2″ lengre. Noe lenger enn det så vil svingvekten øke over den anbefalte balansen. (Som en grov beregning vil hver ekstra 1/2" lengde øke svingvekten med 3 balansepunkter).

 
Jern kan bygges fra 1" kortere enn standard opp til maksimalt 1,5" lengre enn standard.

 
Woods kan bygges +/- 1″ fra standard lengde, men svingvekten vil øke med 3 poeng for hver +1/2″ og reduseres med 3 poeng for hver -1/2″.

 
Loft og Lie justering på Mizuno-jern kan justeres i varierende grad avhengig av modell og materialtype. I noen tilfeller kan "håndverker"-merker på hoselene oppstå ved å bøye dem til ønsket loft/ligge.
Enhver justering av loft vil endre sprettvinkelen på sålen. Å gjøre loftet sterkere vil øke forskyvningen og redusere sprettvinkelen.
Jernloft kan bøyes opptil 2 grader sterkere enn standard (merk: å gjøre loftet sterkere vil øke forskyvningen og redusere sprettvinkelen på sålen).

 
Ingen loft- eller liggejusteringer kan gjøres på drivere eller fairway woods.

 
Ingen loftsvinkeljustering er mulig for JPX Fli-Hi og Hybrid-modeller.

 
Grep / Greptykkelse Mizuno fit .580 kjernegrep som standard på alle stålskafter for menn med unntak av Dynamic Gold R300 (da de har en mindre størrelse brukes en .560).
Grepene kan tykkes med opptil 5 lag tape (Tour Velvet Midsize tilsvarer ca. 5 tape).